Lot

42

Schelpcamee brochein roségouden montuur. Camee met afbeelding van een dame met een vlinder op haar

In Art, Antiques, Asian & Tribal Art

This auction is live! You need to be registered and approved to bid at this auction.
You have been outbid. For the best chance of winning, increase your maximum bid.
Your bid or registration is pending approval with the auctioneer. Please check your email account for more details.
Unfortunately, your registration has been declined by the auctioneer. You can contact the auctioneer on + 31 20 6220447 for more information.
You are the current highest bidder! To be sure to win, log in for the live auction broadcast on or increase your max bid.
Leave a bid now! Your registration has been successful.
Sorry, bidding has ended on this item. We have thousands of new lots everyday, start a new search.
Bidding on this auction has not started. Please register now so you are approved to bid when auction starts.
Bidding has ended
Schelpcamee brochein roségouden montuur. Camee met afbeelding van een dame met een vlinder op haar
Auctioneer has chosen not to publish the price of this lot
EG Amsterdam
Schelpcamee broche
in roségouden montuur. Camee met afbeelding van een dame met een vlinder op haar schouder (gebarsten); Bruto 13,4 gr. L. 5,5 cm. B. 4,5 cm.; 1
300
Schelpcamee broche
in roségouden montuur. Camee met afbeelding van een dame met een vlinder op haar schouder (gebarsten); Bruto 13,4 gr. L. 5,5 cm. B. 4,5 cm.; 1
300

Art, Antiques, Asian & Tribal Art

Sale Date(s)
Venue Address
Keizersgracht 474
EG Amsterdam
1017
Netherlands

For De Zwaan delivery information please telephone + 31 20 6220447.

Important Information

buyer´s premium 29.5% incl. VAT

Internet surcharge 3%  

Terms & Conditions

eilcondities

Na de toeslag kan geen reclame, welke die ook zijn, meer gemaakt worden.

De verkopers zijn buiten alle aansprakelijkheid, wanneer een koop onder ander nummer dan waarmede hij genummerd was of eerder of later dan naar volgorde moest geschieden, geveild wordt.

Voor het afhalen van de aangekochte goederen dient de betaling der kooppenningen (hamerprijs verhoogd met 29,5% opgeld incl. BTW en indien van toepassing met verschuldigde volgrecht), binnen te zijn op rekeningnummer 69.74.12.415 t.n.v. Veilinggebouw de Zwaan. Ook kunt u contant betalen, alsmede per pin. Betalen met creditcards is niet mogelijk.

De verkopers behouden het recht aan zich om bij de toewijzing de betaling geheel of gedeeltelijk te vorderen; bij weigering zal die koop weder worden herveild en het bod van zodanige bieder verder niet worden aangenomen.

Ieder wordt geacht voor zich zelf gekocht te hebben, en is aansprakelijk voor de betaling der kooppenningen zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

Indien meerdere personen bij de toeslag ieder voor zich menen koper te zijn, is het recht van beslissing bij de afslager, die bij onzekerheid de kopen kan herveilen.

Voor alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Federatie Taxateur Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, afgedrukt op de laatste pagina’s van deze catalogus.

See Full Terms And Conditions