Lot

39

Witgouden staafbroche, Art-Deco,in het midden gezet met drie briljant geslepen diamanten, totaal ca.

In Art & Antiques

This auction is live! You need to be registered and approved to bid at this auction.
You have been outbid. For the best chance of winning, increase your maximum bid.
Your bid or registration is pending approval with the auctioneer. Please check your email account for more details.
Unfortunately, your registration has been declined by the auctioneer. You can contact the auctioneer on + 31 20 6220447 for more information.
You are the current highest bidder! To be sure to win, log in for the live auction broadcast on or increase your max bid.
Leave a bid now! Your registration has been successful.
Sorry, bidding has ended on this item. We have thousands of new lots everyday, start a new search.
Bidding on this auction has not started. Please register now so you are approved to bid when auction starts.
Bidding has ended
Interested in the price of this lot?
Subscribe to the price guide
Amsterdam
Witgouden staafbroche, Art-Deco,

in het midden gezet met drie briljant geslepen diamanten, totaal ca. 0,35crt. Geheel opengewerkt met geometrische vormen, gezet met achtkant en roosdiamanten (mist één) bruto 6,8 gr. [1]

Witgouden staafbroche, Art-Deco,

in het midden gezet met drie briljant geslepen diamanten, totaal ca. 0,35crt. Geheel opengewerkt met geometrische vormen, gezet met achtkant en roosdiamanten (mist één) bruto 6,8 gr. [1]

Art & Antiques

Sale Date(s)
Venue Address
Keizersgracht 474
Amsterdam
1017 EG
Netherlands

For De Zwaan delivery information please telephone + 31 20 6220447.

Important Information

Time table:

Kategorie Losnummern Beginn Ende

Mittwoch, 31.10.2018 —

Jewellery 1 — 299 10:00 13:00

Watches 300 — 351 13:00 13:32

Silver jewellery 400 — 423 13:33 13:48

Silver 500 — 711 19:00 21:15

Donnerstag, 01.11.2018 —

Paintings, watercolours, drawings and prints 4500 — 4998 19:00 22:46

Modern art from private collections 5000 — 5110S 22:46 23:54

Freitag, 02.11.2018 —

Design furniture 8200 — 8244 10:00 10:27

Chandeliers and mirrors 4000 — 4035 10:30 10:49

Clocks 7700 — 7746 11:00 11:27

Antique and classic furniture 6500 — 8052 11:30 15:34

Carpets 3800 — 3868 16:00 16:40

Dienstag, 06.11.2018 —

Archeology and pre-colombian objects 2000 — 2052 10:00 10:31

Tribal art 3300 — 3609 10:30 15:07

Mittwoch, 07.11.2018 —

20th century decorative arts 2601 — 2704 13:00 14:04

European ceramics, Delftware, Sculptures and Works of Art 2500 — 2600 14:00 15:15

European sculptures and works of art 2290 — 2499 18:30 20:49

Private collection European Bronzes 2200 — 2234 20:30 20:51

Freitag, 09.11.2018 —

Asian artifacts 2990 — 3299 10:00 12:57

Chinese and japanse porcelain 2775 — 2988 14:50 17:00

Dienstag, 13.11.2018 —

Crockery and glassware 1700 — 1782 10:00 10:51

Plated objects and objets de vertu 1000 — 1374 11:00 16:27

Terms & Conditions

eilcondities

Na de toeslag kan geen reclame, welke die ook zijn, meer gemaakt worden.

De verkopers zijn buiten alle aansprakelijkheid, wanneer een koop onder ander nummer dan waarmede hij genummerd was of eerder of later dan naar volgorde moest geschieden, geveild wordt.

Voor het afhalen van de aangekochte goederen dient de betaling der kooppenningen (hamerprijs verhoogd met 29,5% opgeld incl. BTW en indien van toepassing met verschuldigde volgrecht), binnen te zijn op rekeningnummer 69.74.12.415 t.n.v. Veilinggebouw de Zwaan. Ook kunt u contant betalen, alsmede per pin. Betalen met creditcards is niet mogelijk.

De verkopers behouden het recht aan zich om bij de toewijzing de betaling geheel of gedeeltelijk te vorderen; bij weigering zal die koop weder worden herveild en het bod van zodanige bieder verder niet worden aangenomen.

Ieder wordt geacht voor zich zelf gekocht te hebben, en is aansprakelijk voor de betaling der kooppenningen zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

Indien meerdere personen bij de toeslag ieder voor zich menen koper te zijn, is het recht van beslissing bij de afslager, die bij onzekerheid de kopen kan herveilen.

Voor alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Federatie Taxateur Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, afgedrukt op de laatste pagina’s van deze catalogus.

See Full Terms And Conditions