Lot

2398

Koloniaal, waarschijnlijk India, Goa, geheel met schildpad bekleed kunstkabinet, 17e eeuw, met

In Art, Antiques & A large Collection of Personal...

This auction is live! You need to be registered and approved to bid at this auction.
You have been outbid. For the best chance of winning, increase your maximum bid.
Your bid or registration is pending approval with the auctioneer. Please check your email account for more details.
Unfortunately, your registration has been declined by the auctioneer. You can contact the auctioneer on + 31 20 6220447 for more information.
You are the current highest bidder! To be sure to win, log in for the live auction broadcast on or increase your max bid.
Leave a bid now! Your registration has been successful.
Sorry, bidding has ended on this item. We have thousands of new lots everyday, start a new search.
Auction not started. Come back when bidding opens to start bidding
1/25
Interested in the price of this lot?
Subscribe to the price guide
Amsterdam
Koloniaal, waarschijnlijk India, Goa, geheel met schildpad bekleed kunstkabinet, 17e eeuw,
met fijn bewerkt zilveren regels, grepen en pootjes met bloemmotieven. Achter de twee deuren vijf laden, de binnenzijde van de deuren met geschilderd decor van figuren (schildpad met barsten). Mogelijk India, Goa
40 x 24, h. 29 cm.

Koloniaal, waarschijnlijk India, Goa, geheel met schildpad bekleed kunstkabinet, 17e eeuw,
met fijn bewerkt zilveren regels, grepen en pootjes met bloemmotieven. Achter de twee deuren vijf laden, de binnenzijde van de deuren met geschilderd decor van figuren (schildpad met barsten). Mogelijk India, Goa
40 x 24, h. 29 cm.

Art, Antiques & A large Collection of Personal Objects from the Estate of Mata-Hari

Sale Date(s)
Venue Address
Keizersgracht 474
Amsterdam
1017 EG
Netherlands

For De Zwaan delivery information please telephone + 31 20 6220447.

Important Information

.

Terms & Conditions

eilcondities

Na de toeslag kan geen reclame, welke die ook zijn, meer gemaakt worden.

De verkopers zijn buiten alle aansprakelijkheid, wanneer een koop onder ander nummer dan waarmede hij genummerd was of eerder of later dan naar volgorde moest geschieden, geveild wordt.

Voor het afhalen van de aangekochte goederen dient de betaling der kooppenningen (hamerprijs verhoogd met 29,5% opgeld incl. BTW en indien van toepassing met verschuldigde volgrecht), binnen te zijn op rekeningnummer 69.74.12.415 t.n.v. Veilinggebouw de Zwaan. Ook kunt u contant betalen, alsmede per pin. Betalen met creditcards is niet mogelijk.

De verkopers behouden het recht aan zich om bij de toewijzing de betaling geheel of gedeeltelijk te vorderen; bij weigering zal die koop weder worden herveild en het bod van zodanige bieder verder niet worden aangenomen.

Ieder wordt geacht voor zich zelf gekocht te hebben, en is aansprakelijk voor de betaling der kooppenningen zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

Indien meerdere personen bij de toeslag ieder voor zich menen koper te zijn, is het recht van beslissing bij de afslager, die bij onzekerheid de kopen kan herveilen.

Voor alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Federatie Taxateur Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, afgedrukt op de laatste pagina’s van deze catalogus.

See Full Terms and Conditions